Razmislek Mihe Klinarja ob dnevu inovativnosti v zadnji številki revije Glas gospodarstva.

Da bi bili kos gospodarskim in družbenim izzivom prihodnosti, moramo razviti celovite inovacijske ekosisteme, ki za iskanje odgovorov uporabljajo in povezujejo različne vire inovativnosti. Prav design inovacije namreč na vseh treh področjih: pri inoviranju produktov in storitev, pri inovacijah procesov in inovacijah poslovnih modelov, z osredotočenostjo na uporabnikovo izkušnjo predstavljajo nepogrešljiv del ustvarjene in prepoznane vrednosti. Potenciali tehnoloških inovacij se močno povečajo s prepletom v uporabnika usmerjenih design inovacij. Pomislimo samo na pametne telefone in razlike v percepciji in zaželenosti različnih znamk, ki v osnovi uporabljajo iste tehnologije.

Celotno razmišljanje preberite v septembrski številki revije Glas gospodarstva na strani 24, na straneh 26 in 27 pa o tem, kako inovacije vidita slovenska oblikovalca Blaž Bajželj in Matic Vihtelič.