Ameriška organizacija IDEO, ki se že več kot 4 desetletja prizadeva za razvoj in uporabo oblikovalskega razmišljanja, po novem ponuja intenzivna spletna usposabljanja za podjetja na različne teme, kot so uporaba designa v poslovnih strategijah, pri upravljanju sprememb, storytellingu in podobno.

S programi IDEO-U se udeleženci naučijo metod in orodij ter razvijanja miselnosti, s katerimi IDEO organizacijam pomaga, da postanejo bolj odporne, prilagodljive in inovativne.

5-tedenska spletna usposabljanja z različnih področij design managementa (za KCDM pridejo v poštev usposabljanja, navedena kot "cohort courses", torej tista z vnaprej definiranim urnikom) so kombinacija:

  • enega spletnega srečanja na teden,
  • predposnetega predavanja,
  • podcastov,
  • skupinskega dela z drugimi udeleženci in
  • naloge. 

Usposabljanje od udeleženca zahteva cca 4 ure časa tedensko.

Cena je odvisna od izbrane teme, prav tako so za različne teme na voljo različni termini. Prvi, ki je zanimiv za partnerje KCDM, je Designing Strategy, ki se prične že 26. maja.

IDEO U je del svetovno najbolj znanega ameriškega podjetja IDEO, ki je utemeljitelj design thinkinga in deluje na tem področju že preko 40 let. Glavno izhodišče je k človeku usmerjen pristop, glavni cilj pa pomagati organizacijam pri inovacijah in rasti, izgradnji kreativne kulture, trajnostne inovacije in lansiranju novih programov. Lotevajo se tudi velikih izzivov kot so spremembe v šolskih sistemih, vključujočih sistemov volitev, projektov v zdravstvu in podobno.