Do 15. aprila je odprt razpis MzK za Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019 (JR CzK 2019) v letu 2019 in 2020.

Namen razpisa je spodbujanje tesnejšega sodelovanja med kreativnimi industrijami in gospodarstvom. V ta namen bo Ministrstvo nepovratne finančne spodbude podelilo projektom, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov morajo biti na koncu tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi in povečevati dodano vrednost ali pa biti usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašati k družbenemu napredku in blaginji.

V poštev pridejo projekti, ki bodo izvedeni v letih 2019 do 2020 in ki ustrezajo enemu od naslednjih sklopov:

  • A1: Seme: Preveritev koncepta – za raziskovanje, inoviranje in demonstracijo uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo (do 15.000 EUR na projekt)
  • A2: Zagon: Kreativni Start Up – za zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v fazi rasti, izboljšave poslovnih procesov ter za spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge (do 40.000 EUR na projekt),
  • A3: Kreativni povezovalnik – za spodbujanje strateškega sodelovanja MSP s področja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji (do 30.000 EUR na projekt).

Center za kreativnost za vse, ki vas zanima prijava, organizira vrsto izobraževalnih delavnic in svetovanj, ter predstavitveno konferenco. Ta bo potekala v četrtek, 14. marca v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

Rok za prijavo je 15. 4. 2019. Besedilo javnega razpisa in dokumentacijo za prijavo najdete tule.