Oblikovalci že v času študija pridobijo številne kompetence, ki lahko pomagajo iskati inovativne rešitve za poslovne, okoljske in druge izzive sodobnega časa. Akademija želi spodbujati povezovanje organizacij in oblikovalcev že v času zaključevanja študija, zato konec maja odpira vrata na zaključno razstavo.

Soočanje s sodobnimi družbenimi izzivi in krizami, nuja prilagajanja novim trajnostnim kriterijem in potreba po vzdrževanju globalne konkurenčnosti organizacije spodbujajo k prepoznavanju vloge oblikovanja in oblikovalcev v vodenju kreativnih procesov in inovativnosti. Zaposlovanje in sodelovanje z oblikovalci tudi v slovenskem poslovnem okolju narašča.

Na Odprti akademiji: ALUO razstavi 2022 bodo predstavljeni vsi, več kot 500 vzhajajočih avtoric in avtorjev različnih študijskih smeri.

Več o razstavi na spletnem mestu ALUO.

Partnerji KCDM si bomo razstavo v spremstvu profesorjev, ki nam bodo predstavili razstavljene projekte programe in cilje študija na smeri industrijsko oblikovanje in oblikovanje vizualnih komunikacij, ogledali v petek, 3. junija, ob 14:30.

grafika: ALUO