GZS in MAO v ponedeljek, 6. 12., dopoldne, pripravljata informativno srečanje za vse, ki jih zanima prijava na razpis v sklopu A3. Razpis financira (do 30.000 EUR/projekt) sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo.

Javni razpis za izbor operacij "Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022" podeljuje nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

Prvi sklop (A1) je namenjen financiranju razvoja in preverjanja konceptov in inovativnih idej s področja KKS; drugi sklop (A2) širjenju oz. profesionalizaciji ekip, tretji (A3) pa podpira spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo. Prav slednje, torej uspešno povezovanje med industrijo in kreativnim sektorjem, je glavno vodilo KCDM. Zato bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako začeti in učinkovito voditi sodelovanje z designerji in drugimi kreativci, da nam bo to pomagalo izboljšati poslovne rezultate.

  • Kateri so kriteriji za izbor pravih izvajalcev?
  • Kako pripraviti izhodišča, brief zanje?
  • Kako brati njihove ponudbe?
  • Kako se mora za uspešno sodelovanje reorganizirati ekipa znotraj podjetja?
  • Kakšna je vloga managementa in kako meriti uspešnost sodelovanja

... to je le nekaj vprašanj, na katere bomo poskušali odgovoriti.

Okvirni program dogodka

10:00 - otvoritev dogodka in uvodni pozdravi, MAO, GZS
10:10 – design management ali kako učinkovito uporabljati design v poslu, Miha Klinar, KCDM
10:45 – predstavitev razpisa, MAO
11:30 – 3x po 20 min – primeri dobrih praks 
12:30-13:00 – Q&A

Dogodka se lahko udeležite v živo ali prek spleta, obvezna pa je prijava prek spletnega mesta GZS.

Rok za prijavo na razpis je 20. december.

Informativno srečanje za vse sklope in razpis na splošno bo potekalo v četrtek, 2. decembra, od 10h do 13:30 na MAO in prek spleta.