Tretja generacija Kompetenčnega centra za design management se osredotoča na pridobivanje znanj in kompetenc na treh področjih: osnovah design managementa, storitvenem designu in trajnostnem designu.

Stopnja razvitosti teh področij v podjetju namreč ključno vpliva na konkurenčnost in relevantnost podjetij na globalnem trgu. V veliki meri določa njihovo sposobnost netehnološkega inoviranja in povečevanja dodane vrednosti z upoštevanjem potreb in pričakovanj uporabnikov, družbe in okolja.

Združujemo ambiciozna podjetja in organizacije, ki področje design managmenta izkoriščajo kot starteški dejavnik uspeha. Povezujemo jih z aktualnimi znanji in praksami za rast mednarodne konkurenčnosti in prenovo poslovnih modelov v skladu s trajnostno tranzicijo.

Pridobitev osnovnih znanj o design managementu je pogoj za to, da podjetje začne razumeti in sistematično iskati svoje konkurenčne prednosti, vire dodane vrednosti in možnosti za netehnološke inovacije. Z uporabo designa in design pristopov na eni strani izostri svojo znamko, njeno podobo, obljubo in vizijo, na drugi pa spoznava uporabnika.

Ta nova sposobnost vpogleda v uporabniške potrebe (outside-in thinking) in osredotočenost znamke odpreta pogled na številne nove priložnosti, ki jih z designom vodeno podjetje ne vidi le v novih izdelkih, ampak v vseh stičnih točkah znamke z uporabniki. Posebej pomembno (in pri nas izrazito zapostavljeno) je področje storitvenega designa. Ta znamkam s primerljivimi produkti omogoča ustvarjanje velike dodane vrednosti na področju, ki je za uporabnika ključno, s strani manj ambicioznih podjetij pa pogosto spregledano - področju odlične, celostno načrtovane uporabniške izkušnje.

Podjetje, ki ni več osredotočeno nase, ampak svoje delovanje vidi v kontekstu relevantnosti za uporabnike, se slej ko prej začne zavedati tudi svoje vpetosti v širše okolje. Niso mu več pomembni le trenutni kupci, ampak tudi zaposleni, dobavitelji, podizvajalci in drugi trenutni in bodoči deležniki. Svojo vizijo, vrednote in delovanje tako podjetje poravna z vizijo prihodnosti človeštva in planeta. Opremljeno s kompetencami, pridobljenimi na prejšnjih stopnjah razvoja, in samozavestjo, ki izvira iz močne znamke in odpornega poslovanja, začne trajnostni design uporabljati kot ključno orodje za upravljanje s spremembami, design management pa postane generator trajnostnih strategij in ravnanj.

Znanja

Pri pripravi vsebin in programov specialističnih usposabljanj sodelujemo z več svetovno prepoznanimi strokovnjaki s področja design managementa: profesorico Brigitte Borja de Mozota, programoma Grow in Park, samostojno svetovalko Lynne Elvins, Darraghom Murphyjem iz podjetja DUCO, organizacijo Brand Trust in drugimi.