30. Nov
09:00 - 17:00
Gostol TST d.d.
Gostol TST

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča

Vsebinski sklop izobraževalnega dne:

•Definiranje temeljne »tehnične« prednosti kot vodila za nadaljnji razvoj in prodajno/promocijsko komunikacijo na vseh točkah dotika Gostol TST

• Operacionalizacija t.i. »Gostol TST dneva vrednot«.

V podjetju smo v začetni fazi intenzivno razvijali strategijo nadaljnjega razvoja in pozicioniranja, sedaj pa smo pred začetkom konsistentnega izvajanja dogovorjene strategije na vseh področjih poslovanja, v prvi vrsti pri iskanju poti prodaje in marketinga ter v razvoju novih generacij izdelkov in storitev.
Izobraževanje nam bo pomagalo implementirati točke dotika znamke, prek katerih se izvajajo programi, zato bomo definirali nabor ključnih točk dotika in jih strukturirali glede na fazo, v kateri nastopajo (predkupna, prodajna, poprodajna) in najtežje ocenili in razvili predloge optimizacije glede na definirana pravila.

Predavatelj: Metka Hrovat

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča