28. Nov
08:30 - 11:30
Tehnološki park Ljubljana

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča

Pridobitev svežega pogleda na inoviranje in razvoj storitev, produktov ter kako ustvarjati prednost pred konkurenco. Uporaba praktičnih primerov, ki se jih lahko implementira v vsakdanji operativi. Pristop / tehnika razumevanja in odkrvanja pravih problemov in rešitev – z vidika kupca oz. uprabnika.

Seminar soizvajamo in gostimo, 2 del dogodka pa bo prilagojen nadgradnji kompetenc tima TPLJ.

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča