1. Marec 2018
8. Marec 2018

Poročanje aktivnosti, izvedenih v februarju 2018

Predvideno izplačilo sredstev na TRR glavnega partnerja: 24. april 2018

Predvideno izplačilo sredstev na TRR partnerja: 3. maj 2018