Prva raziskava, ki je pokazala na jasno povezanost med designom in uspešnostjo podjetij, je bila v Sloveniji izvedena med leti 2009 in 2011 v sklopu projekta oblikovanja strategije razvojnih prioritet.

Pred tem so nekatera velika jugoslovanska podjetja sicer imela močne design oddelke, a so z razpadom skupne države tudi ti razpadli. V času med in po tranziciji so tako domača podjetja design uporabljala predvsem kampanjsko, država pa kljub zgledom iz tujine pa država ni znala najti načinov, kako tesneje povezati design in kreativne industrije s proizvodnimi podjetji. 

Rezultati raziskave so ekipo strokovnjakov - oblikovalcev, svetovalcev, projektnih vodij in komunikatorjev - spodbudili in združili v želji po spremembi. Priložnost za to je prinesel razpis za kompetenčne centre leta 2012, na katerem smo pridobili sredstva za ustanovitev Kompetenčnega centra za design management. Od takrat pa do tretje generacije Kompetenčnega centra - KCDM 3.0, je v partnerstvu skupaj sodelovalo že 73 slovenskih podjetij in organizacij. V Ljubljani smo na 4 mednarodnih konferencah, odprtih za širšo javnost, gostili številne mednarodne in domače strokovnjake s področij designa, design managementa, storitvenega designa, trajnostnega designa ...

Z designom do uspešne organizacije Izkušnje, rezultati in priporočila iz prakse slovenskega Kompetenčnega centra za design management
Knjiga Z designom do uspešne organizacije Izkušnje, rezultati in priporočila iz prakse slovenskega Kompetenčnega centra za design management predstavlja izkušnje 7 slovenskih podjetij

Ob koncu leta 2014 smo v Slovenijo pripeljali program Grow, mednarodno uveljavljen intenziven coaching program design managementa, ki se ga je v prvi in drugi ediciji KCDM že udeležilo 59 posameznikov - produktnih vodij, vodij marketinga, R&D direktorjev in drugih vodilnih kadrov iz 25 podjetij.

Po zaključku prve generacije KCDM smo leta 2016 prejeli domačo nagrado združenja Manager za najboljši HRM projekt in mednarodno nagrado Design Value Award, ki jo podeljuje Design Management Institute, ena najstarejših in globalno najprepoznavnejša design management institucija na svetu.

Leta 2019 smo drugo generacijo KCDM zaključili z izdajo knjige s primeri dobrih praks design managementa v slovenskih podjetjih.