Partnerji in tutorji v projektu Kompetenčnega centra za design management

Grow, coaching program za bodoče design managerje
Park, tutorski program za podjetja in vodstveni management
Anois, svetovanje in coaching o trajnostnem designu
Brand Trust, svetovanje s področja znamčenja in tržnih znamk
Design Rally, design management coaching za manjša podke
Duco, validacija in coaching na področju razvitosti designa kot poslovne funkcije v podjetju

Mednarodni design management inštituti in združenja

Design Management Institute, vodilni globalni inštitut za design management (s sedežem v ZDA)
British Design Council, Britansko nacionalno oblikovalsko združenje
Service Design Network, vodilna svetovna neprofitna organizacija, ki se ukvarja s storitvenim designom
Interaction Design Foundation, največji ponudnih spletnih usposabljanj s področja designa
CBI, Confederation of British Industries - Britanska gospodarska zbornica
DBA, Design Business Association - britansko združenje designerjev in za designerje
The Centre for Sustainable design- Center za trajnostni desig v okviru univerze v Surreyu, VB
Design Directory - pregledna zbirka različnih oblikovalcev, galerij, muzejev ...

Področje trajnosti

Svetovalci za trajnostno preobrazbo podjetij

M3trix
Mike Barry
Leyla Acarogu
MovetToImpact

Znanja o trajnostnem delovanju podjetij

CISL, The University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, mednarodni inštitut, ki razvija rešitve za trajnostno gospodarstvo
The Ellen MacArthur Foundation, fundacija, ki razvija in spodbuja krožno gospodarstvo
Greenhouse Gas Protocol, organizacija, ki zagotavlja standarde, smernice, orodja in usposabljanja s področja omejevanja izpustov in globalnega segrevanja za podjetja in javno upravo
European Circular Economy Stakeholder Platform, platforma, ki omogoča in spodbuja sodeovanje in izmenjave med različnimi deležniki krožne ekonomije na nacionalnem, regionalnem in medsektorskem nivoju

Spletna orodja in okvirji za trajnostno delovanje

The Embedding Project, globalni raziskovalni projekt, ki pomaga podjetjem pri vključevanju družbenih in okoljskih faktorjev v vse izvajalske in odločevalske procese
Future-Fit Foundation, razvoj, promocija in podpora Future-Fit metodologiji
The SME Climate Hub, globalna iniciativa, katere cilj je doseči točko, na kateri bosta podnebno zavedna aktivnost in aktivizem postala del vsakdanjega življenja, ter povečati odpornost podjetij