Projektno pisarno KCDM 3.0 sestavljajo strokovnjaki iz podjetij vseh treh partnerstev KCDM 3.0 osnove design managementa, KCDM 3.0 storitveni design in KCDM 3.0 trajnostni design. Projektna pisarna skrbi za koordinacijo projekta; nadzira vsebinsko in strokovnoo kakovosti usposabljanj in programov KCDM 3.0,  porabo financ in doseganjem ciljev projekta, koordinira poročanje, se usklajuje z ministrstvom in deluje kot povezovalni člen med partnerskimi podjetji.

Na fotografiji z nazdravljanja ob prejemu rezultatov (od leve proti desni): Miha Klinar (Sito), vodja partnerstva KCDM 3.0 storitveni design in vodja projekta; Tadeja Trojar Jan (Klin), vodja vsebin usposabljanj; Nika Logar (Sito), vodja komuniciranja; Mojca Mihailovič Škrinjar (Design Business), vodja specialističnih usposabljanj; Ana Struna Bregar (CER Partnerstvo, Ljubljana), vodja partnerstva KCDM 3.0 trajnostni design in Tina Mahne (NEC Cerknica), vodja partnerstva KCDM 3.0 osnove design managementa in vodja projektne pisarne.

Člani projektne pisarne so še: Žiga Lampe (GZS), Nina LangerholcIgor Međugorac (Rdeči oblak) in Aljaž Vesel.