Oblikovanje je razlikovalec izdelkov, znamk in podjetij na trgu, ki ga danes uporabljajo vsa mednarodno uspešna podjetija. Konkuriranje s tehnološkimi inovacijami in z najnižjo ceno se kaže kot dolgoročno nevzdržno in oblikovanje se uveljavlja kot učinkovit, z načeli trajnostnega razvoja skladen vir dodane vrednosti izdelkov in storitev, znamk podjetij ali celotnih gospodarstev. Oblikovanje omogoča v uporabnika usmerjeno inovacijo, ki nadgrajuje tehnološke sposobnosti podjetij s funkcionalnimi izboljšavami in emocionalnimi vidiki uporabniških potreb in ključni pogoj za povečano dodano vrednost.

Učinkovito upravljanje oblikovanja zahteva poznavanje njegovih potencialov (strateške vrednosti), in metod in orodij (na nivoju taktičnih procesov) in kriterijev kvalitete (na operativnem nivoju) delovanja podjetja. Gre za specifične kompetence, ki jih podjetja oz. kadri lahko pridobijo in razvijejo z ustreznimi usposabljanji, ki jih v našem gospodarskem okolju primanjkuje.

S projektom KCDM 2.0 (osnovni in napredni) tako partnerska podjetja vključujemo v nagrajeni pristop prvega KCDM, prepoznan z dvema nagradama: prvo mesto DMI Design Value Award s strani Design Management Institute (2016) in prvo mesto za najboljši HRM projekt (2016).

Začetki: O partnerstvu Kompetenčnega centra za design management 2013-2015

Projekt Kompetenčni center za design management 2013-2015, ki je na pobudo oblikovalske agencije Gigodesign nastal leta 2012 in je povezoval 19 slovenskih podjetij, je bil podprt s 432.785,29 EUR sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Namen razpisa Kompetenčni centri za razvoj kadrov, ki ga je izvajal Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, je bil povezati podjetja pri razvoju ključnih kompetenc zaposlenih, kjer so ugotovljeni primanjkljaji, izdelati model kompetenc in izvajati usposabljanja glede na potrebe posameznikov in podjetij.

O tem, kako pomembno lahko učinkovito upravljanje z oblikovanjem vpliva na poslovanje podjetij, priča primerjava poslovnih rezultatov podjetij v partnerstvu prvega KCDM med leti 2012 in 2015. Za 70 % povečana dodana vrednost na zaposlenega, 245 % rast neto zaslužka in 14 % več prihodkov podjetij so le nekatere številke, ki so prepričale tudi mednarodno žirijo Design Value Award.

O nagradi Design Value Award

Nagrade Design Value Award podeljuje Design Management Institute (DMI), najstarejša tovrstna organizacija na svetu, ki si že skoraj pol stoletja prizadeva za prepoznavanje strateške vrednosti designa in njegovo uporabo pri doseganju poslovnih rezultatov in spreminjanju inovacij v tržno zanimive izdelke.