O tem, kako lahko umetnost pomaga skupnosti in gospodarstvu pri uresničevanju trajnostnih zavez in ciljev, bosta v okviru letne delavnice Sustainability Centers Community (SCC) spregovorila Tima Bansal and Christoph Thun-Hohenstein, direktor Muzeja uporabne umetnosti (MAK) na Dunaju.

Nagovor bo del prvega, uvodnega dneva v delavnico NBS (Network for Business Sustainability - Mreža za trajnostnost v poslu). Ta je namenjena vodjem in članom Sustainability Centers Community (SCC) in bo letos potekala virtualno, s prenosom iz Dunaja.

Program prvega dne delavnice, 12. julija 2021, je odprt za širšo zainteresirano javnost in se bo posvečal multisektorskemu dialogu o skupnem cilju - trajnostni transformaciji s provokativno rdečo nitjo - Radical change vs. more of the same? O tem, kako se povezati za hitrejše in učinkovitejše doseganje skupnega cilja, bodo govorili predstavniki umetnostnih institucij, združenj za trajnostni razvoj in gospodarskih združenj ter malih in zagonskih podjetij (več v programu).

Delavnice v nadaljevanju so namenjene članom Sustainability Centers Community (SCC).

Več informacij o dogodku in možnostih prijave poiščite na spletnem mestu NBS.