Konferenca s številnimi mednarodnimi gosti se posveča sodobnim delovnim okoljem - tako fizičnim kot virtualnim - in njihovem vplivu na vse vidike delovanja podjetja.

Osrednja tema konference je vpliv delovnih prostorov na zadovoljstvo zaposlenih, njihovo storilnost in uspešnost, pripadnost podjetju, na delovno etiko, sposobnost rekrutiranja najboljših kadrov ter na druge dejavnike, ki vplivajo na poslovne in finančne rezultate podjetja. Predstavila bo študije primerov najboljših praks iz lokalnih in mednarodnih strateških workplace projektov.

Workplace Design konferenca je namenjena direktorjem podjetij, odgovorim osebam za strateški razvoj, splošna in kadrovska vprašanja, vodjem tehničnih sektorjev v podjetjih kot tudi vodjem nabave, prodaje in trženja. Udeležba je zelo priporočljiva za vse strokovnjake, ki aktivno sodelujejo z vodstvom podjetja pri razvoju družbe, ki želijo izboljšati storilnost in sodelovanje zaposlenih ter pritegniti oziroma zadržati najboljše kadre. Na dogodek so vabljeni tudi arhitekti, notranji oblikovalci, poslovni svetovalci in drugi zainteresirani strokovnjaki.

Več informacij in prijave na spletnem mestu workplacedesign.si