Spomladanski intenzivni GROW program je najbolj strma bližnjica do najbolj aktualnih design management znanj. Pridružite se nam!

Na podlagi večletnega sodelovanja so nam svetovalci iz programa GROW za veliki finale projekta KCDM pripravili jagodni izbor: najbolj priljubljene in najbolje ocenjene module GROW usposabljanja v zgoščeni in poglobljeni obliki, ki jo bomo iz teorije lahko hitro prenesli v prakso svojih podjetij.

Kako?

Modularno, v obliki treh dvodnevnih sklopov, od katerih vsak zajema dva vsebinska modula:

1. sklop: Design uporabniške izkušnje in Vrednost designa

2. sklop: Design thinking in Design storytelling

3. sklop: Design ekipe in Design strategije

Prvi dan bo namenjen teoriji in spoznavanju dobrih praks iz obeh med seboj povezanih modulov. Nato bodo udeleženci dobili praktično nalogo in 6-8 tednov časa za njeno pripravo. Sledil bo drugi dan istega sklopa, v katerem bodo udeleženci predstavljali svoje naloge in o njih debatirali s svetovalci in kolegi iz skupin. Vsak sklop torej prinaša obravnavo dveh vsebinskih modulov v dveh dneh; najprej s teoretičnega, nato pa še s praktičnega vidika.

Vsak udeleženec lahko sodeluje na enem, dveh ali treh sklopih (se pravi skupaj 2, 4 ali 6 dni usposabljanj), ni pa mogoča udeležba na posameznih modulih (npr. samo Design storytelling) ali kombiniranje dveh modulov iz različnih sklopov (npr. Vrednost designa in Design strategije).


Kdaj?

1. sklop: Design uporabniške izkušnje in Vrednost designa: 8. marec (teorija) & 16. maj (praksa in predstavitev nalog)

2. sklop: Design thinking in Design storytelling 9. marec (teorija) & 17. maj (praksa in predstavitev nalog)

3. sklop: Design ekipe in Design strategije 29. marec (teorija) & 18. maj (praksa in predstavitev nalog)

Kje?

V živo, v Sloveniji. Lokacijo bomo izbrali glede na število udeležencev in to, odkod prihajajo.

Cena?

Cena programa je 820 EUR za udeleženca na posamezen sklop (en sklop = obravnava dveh vsebinskih modulov v dveh dneh; najprej s teoretičnega, nato pa še s praktičnega vidika).

Cene na osebo:

  • za 1 sklop: 820 EUR
  • za 2 sklopa: 1.640 EUR
  • za vse 3 sklope: 2.460 EUR

Cena velja, če se vsakega sklopa udeleži vsaj 12 udeležencev.

Če vas usposabljanje zanima, to sporočite Mojci na
mojca.mihailovic@design-management.si.