V jedru vsakega gospodarstva, še posebej trajnostne ekonomije, so ljudje. Zato bi morala podjetja ljudi v svojih krožnih modelih in strategijah postavljati na prvi mesto. Brezplačni priročnik, ki so ga pripravili pri Circle Economy, pokaže na načine, kako lahko kadrovniki igrajo aktivno vlogo pri prehodu v krožno gospodarstvo.

6 načinov, kako lahko kadrovniki s svojim delom aktivno omogočajo in spodbujajo trajnostno delovanje podjetja:

  • Podpora spremembam z dolgoročno strategijo
  • Premoščanje vrzeli v spretnostih oz. znanju
  • Upravljanje mentorskih programov
  • Promocija krožnih vrednot
  • Gradnja in razvoj krožne kadrovske mreže
  • Promocija industrije 5.0.


Priročnik si lahko brezplačno prenesete s spletnega mesta