Spodnji odlomek je prevod dela 3. poglavja knjige (str. 83-85), ki govori o oblikovanju oz. načrtovanju poti naprej:

Raziskava za vrednotenje značilnosti tržnih znamk (Brand Asset Evaluator - BAV, Young and Rubicam) kažejo, da so se pričakovanja potrošnikov do “prijaznosti in empatije” v zadnjih letih povečala za 391 %. Žal podjetja ta podatek pogosto ignorirajo. Kot pravi Kit Yarrow: “Včasih je veljalo Caveat Emptor*, danes pa vse bolj velja Caveat Venditor**”. Ni ga bolj besnega od spregledanega kupca.” S tem področjem se sicer ukvarja kar nekaj podjetij, vendar nekatera kažejo precej več empatije od drugih. Razlika med njimi je - design.

Za dobro uporabniško izkušnjo se ne moreš odločiti - moraš jo načrtovati, oblikovati. Design je edini način za ustvarjanje pestrega nabora stičnih točk, ki uporabnikom omogočajo, da se tesno povežejo z vašo znamko. Žal pa nas je bila večina naučenih, da delujemo po principu odločanja. Naučeni smo, da si zapomnimo, analiziramo, debatiramo in zagovarjamo. To so seveda dragocene veščine, a za uspeh na kreativnih področjih moramo znati tudi sanjariti, si predstavljati, poslušati intuicijo, vizualizirati in prototipirati. Princip dizajna, se pravi oblikovanja in načrtovanja, je tisto, kar znamčenje spremeni iz posnemanja v strateško razlikovanje.

Več preberite v knjigi The Brand Flip Martyja Neumeierja, ki jo zaposleni v podjetjih partnerstva najdete pri kontaktni osebi za KCDM 2.0 v vašem podjetju. Če knjige še niste prejeli, o tem obvestite projektno pisarno.

* Caveat Emptor = princip, po katerem je kupec sam odgovoren za preverjanje kvalitete in ustreznosti blaga, preden se odloči za nakup.
** Caveat Venditor = prodajalec je odgovoren za zagotavljanje informacij, ustreznost blaga ter reševanje kakršnih koli težav, s katerimi bi se kupec srečal z nakupom izdelka ali storitve.