Da bi angažirali design kot orodje za reševanje enega ključnih izzivov današnjega časa, podnebne krize, so v britanskem Design Councilu pripravili iniciativo Design for Planet. Ta se bo uradno začela z dvodnevnim brezplačnim otvoritvenim dogodkom 9. in 10. novembra.

Cilj dogodka je spodbuditi in opolnomočiti oblikovalce in druge akterje v design industriji - samo v Veliki Britaniji je takšnih posameznikov kar 1,69 MIO - da se aktivno angažirajo za reševanje podnebne krize. Namen iniciative Design for Planet je predstavljati in uresničevati design kot močno gonilo sprememb - skozi pogovore, praktične delavnice in orodja, ki bodo oblikovalcem in drugim pomagala pri reševanju enega največjih izzivov do sedaj.

Spletno mesto z več informacijami: www.designforplanet.org