Leta 2013 smo s prvim projektom začeli sistematično uvajati design management v slovenska podjetja. V tistih podjetjih, kjer design management razume vodstvo, je učinek designa na poslovno uspešnost nedvoumen.

Konec junja se zaključuje tretja edicija Kompetenčnega centra za design management (KCDM) - projekta, ki je od leta 2013 dalje sistematično prenašal design management znanja iz najboljših mednarodnih programov in praks globalnih tržnih vodij v slovenska podjetja. Po desetih letih so pozitivni učinki projekta na tržno uspešnost vključenih podjetij navdušujoči, interes za nadaljevanje projekta pa velik. Tudi na strani države.

Projekt, namenjen usposabljanju proizvodnih podjetij za boljše razumevanje in smotrnejšo uporabo designa, so leta 2012 zasnovali v oblikovalski agenciji Gigodesign (danes Sito). Pri svojem delu so se vedno znova srečevali z naročniki, ki so design, tudi zaradi neposrečenega slovenskega prevoda v oblikovanje, razumeli omejeno, kot dajanje lepe oblike in stvar osebnega okusa, ki s poslom nima veliko skupnega. Danes, predvsem zahvaljujoč projektu KCDM, marsikje ni več tako. “Pred šestimi leti, ko je bila med partnerskimi podjetji izvedena prva analiza Business Design Intelligence report, je bila kot ena glavnih ovir pri uvajanju designa in uživanju v njegovih rezultatih izpostavljena premajhna podpora s strani višjega vodstva. Danes je vključenost višjega vodstva v multidisciplinarne ekipe, ki upravljajo design procese, ena glavnih značilnosti podjetij v konzorciju KCDM. Leta 2017 je tako delovalo 46 % podjetij, danes pa je takšnih kar 68 %,” izpostavlja Darragh Murphy, svetovalec za design management iz podjetja DUCO, ki s KCDM sodeluje pri merjenju učinkov projekta KCDM na poslovno in tržno uspešnost vključenih podjetij.

Rastoče partnerstvo uspešnih in ambicioznih podjetij

V desetih letih se je v usposabljanja vključilo več kot 2.000 zaposlenih iz 76 slovenskih podjetij. Med tistimi, ki z design pristopi že od začetka projekta optimizirajo svoje procese, večajo dodano vrednost svojih izdelkov in izboljšujejo svoj tržni položaj, so številne mednarodne zgodbe o uspehu iz vse Slovenije: dolenjska kamping in karavaning proizvajalca Adria Mobil in Adria Dom, Studio Moderna ter primorsko družinsko podjetje Intra Lighting, ki danes s svetlobnimi rešitvami opremlja javne ustanove in najsodobnejše poslovne prostore po vsem svetu. “Na podlagi novih znanj in vpogledov, pridobljenih v okviru KCDM, smo v našem podjetju začeli uvajati trajnostne strategije. Znatno večji je poudarek na izboljševanju izkušnje stranke, kupcev in uporabnikov naših izdelkov, saj razumemo, da design lahko vpliva na veliko več kot le na izgled,” poudarjajo v podjetju SIP strojna industrija iz Šempetra, ki več kot 80 % prihodkov od prodaje strojev in priključkov za kmetijsko mehanizacijo ustvari v tujini.

Po prvih uspehih projekta so se mu v drugi ediciji, med leti 2017 in 2019, pridružila nova ambiciozna podjetja, med drugimi Elan, Kronoterm, Jub, predvsem v tretji izdaji pa še več storitvenih podjetij in javnih zavodov, med drugim Turizem Bohinj in eden izmed največjih interdisciplinarnih ponudnikov inženirskih in avtorskih storitev v Sloveniji Elea iC.

Design kot odgovor na aktualne gospodarske izzive

V tretji, iztekajoči se izdaji, so bile dejavnosti KCDM osredotočene na tri tematska prednostna področja, ki so se kot ključne razvojne priložnosti izkazala v prejšnji, drugi ediciji KCDM - poleg pridobivanja osnovnih znanj za učinkovito upravljanje designa še storitveni design in trajnostni design. V prihodnosti je v načrtu osredotočanje na design kot orodje in gonilo inovacije - področje, ki so mu v kompetenčnem centru namenili tudi lanskoletno jesensko tematsko konferenco. “Design v inovacijskem ekosistemu deluje kot nekakšen ambasador uporabnikov, saj zaradi svoje vgrajene empatičnosti deluje kot posrednik med tehnologijami in ljudmi. Ta vloga je še posebej dragocena ob večjih gospodarskih ali družbenih prelomnicah, kakršne preživljamo danes. Te s seboj vedno prinašajo tudi hitre, težko predvidljive in pogosto korenite spremembe v potrebah, vedenjih in posledično pričakovanjih ljudi in podjetij. Design pristopi takšne spremembe hitro zaznajo in uspešno prevedejo v priložnosti za podjetja; tisti, ki bodo na nove okoliščine s prilagojeno ponudbo, odgovorili prvi, bodo iz kriz izšli kot zmagovalci,” je takrat zapisal vodja in pobudnik projekta KCDM Miha Klinar. Ki nadaljnje nadgrajevanje design management znanj in praks vidi kot pomemben odločilni faktor za to, kako uspešno se bodo na krize odzivala slovenska podjetja.

Dobra naložba v razvoj slovenskega gospodarstva

Prvo edicijo KCDM med leti 2013 in 2015 je delno financirala država, del sredstev pa je zagotovil Evropski socialni sklad. Naslednji dve 30-mesečni ediciji je, vsakokorat z več sredstvi, podprlo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (prej Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), izvajanje projekta pa nadziral Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. “Projekt je dobro zasnovan, podjetja so se aktivno vključevala. Sredstva, namenjena usposabljanju kadrov, so v KCDM dobro izkoriščena,” je komentiral Zoran Keser, skrbnik projekta KCDM na Skladu. Na Ministrstvu pa so Kompetenčni center za design management že uvrstili v spomladi predstavljen Načrt razvojnih spodbud 2023.