Sedež Kompetenčnega centra za design management

Sedež Kompetenčnega centra za design management je na naslovu vodilnega partnerja KCDM 3.0 storitveni design

Sito d.o.o.(prej Gigodesign 3 d.o.o.)
Kamniška 49, 1000 Ljubljana
+386 1 239 64 70
info@design-management.si


Vodenje projekta

Vodilni partnerji konzorcijev

Miha Klinar, Sito
vodja KCDM 3.0 storitveni design, vodja projekta
miha.klinar@design-management.si

Tina Mahne, NEC Cerknica
vodja KCDM 3.0 osnove design managementa, vodja projektne pisarne
tina.mahne@design-management.si

Ana Struna Bregar, CER Partnerstvo, Ljubljana
vodja KCDM 3.0 trajnostni design
ana@design-management.si


Vodje področij

Mojca Mihailovič, Design Business
vodja specialističnih usposabljanj in validacije
mojca.mihailovic@design-management.si

Tadeja Trojar Jan, Klin
vodja vsebin usposabljanj
tadeja.jan@design-management.si

Nika Logar, Sito
vodja komunikacij
nika.logar@design-management.si

Ekipa

Žiga Lampe, GZS
pomočnik vodje projektne pisarne
ziga@design-management.si

Kira Cerjak
pomočnica vodje projektne pisarne
sasa.stefe@design-management.si