07. Feb
06:30 - 10:30
Konstrukcije Schwarzmann

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča

Zaradi uvajanja novih izdelkov in detajlov moramo tako novo zaposlene kot obstoječe monterje usposobiti za poenoteno izvajanje postopkov montaže, kajti le na ta način je lahko izdelek enake kvalitete in videza neodvisno od monterske ekipe, ki izvaja montažo. 

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča