19. Mar
09:00 - 17:00
Primož Mahne

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča

Povečanje kompetenc s področij:

- svetovanja podjetjem in organizacijam pri strateškem načrtovanju inovacijskih projektov,

- svetovanja in implementaciji programov transformacij v podjetja in oganizacije, upravljane z designom (design-driven organisation),

- vodenja z designom (design leadership).

Seminar pokriva teorije uvajanja sprememb in razvoja, aplicirane na organizacije, skupine in posameznike. Razkriva kritične dejavnike pri razvoju in uvajanju sprememb, od interne politike, upravljanja z deležniki, strateškega vodenja, komunikacije in motiranja drugih  za spremembo ter izbiro in razporeditev intervencij.

Seminar vodi prof. dr. John Hayes, en vodilnih strokovnjakov na področju upravljanja sprememb v podjetjih in organizacijah. Objavil več kot 10 knjig s tega področja ter redni profesor na Leeds University Business School ter redni sodelavec na Copenhagen Business School, Aarhus School of Business, Singapore Management University.

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča