06. Feb
09:00 - 15:00
Intra Lighting

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča
  • pomen izpolnjevanja osnovnih podatkov davčnega zavezanca (zavezanci, ki opravljajo nepridobitno dejavnost – posebnosti, opredelitve poslovanja med povezanimi osebami nerezidenti in rezidenti, »normiranci« …);
  • opredelitev davčnih prihodkov (na temelju SRS (2016)) – izvzem »računovodskih« prihodkov in povečanje davčnih prihodkov, ki pa niso »računovodski« – v povezavi z davčno osnovo davčnega zavezanca, izvzem dividend, izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov, rezervacije, transferne cene, mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja, prihodki od nepridobitne dejavnosti …;
  • popravki odhodkov na raven davčnih odhodkov (na temelju SRS (2016)) – zmanjševanje odhodkov, prikazanih v skladu s SRS (2016), zaradi določb ZDDPO-2 in poviševanje davčnih odhodkov (odhodki iz prevrednotenja – različni načini delnega priznavanja in nepriznavanja, rezervacije, obresti od presežka posojil (t.i. tanka kapitalizacija), odhodki, ki se nanašajo na privatno življenje, donacije, reprezentanca, odhodki od nepridobitne dejavnosti, amortizacija, odpisi …); …

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča