03. Jan
11:00 - 16:00
Jub
Jub

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča

Uporaba metode »Šest klobukov razmišljanja« za sistematično in konstruktivno samostojno in timsko razmišljanje ter posledično izboljšati kompetence sodelavcev na področju vodenja, sodelovanja, ustvarjalnosti in sestankovanja.  Osnove tehnik kreativnega razmišljanja in viharjenja možganov, ki deluje.

Cilj izobraževanja: Predstavitev in uporaba lateralnega razmišljanja – namernega razmišljanja od strani, izven ustaljenih vzorcev.
Uporaba tovrstnega načina sistematičnega in celovitega razmišljanja na konkretnih primerih iz službenega okolja.

Sklop štirih delavnic pod vodstvom Nastje Mulej, ki bodo potekale 13. in 20. decembra 2017 ter 3. in 17. januarja 2018.

Prijava na dogodek

Interni dogodek, prijava ni mogoča