4. Januar 2018
8. Januar 2018

Poročanje aktivnosti, izvedenih v decembru 2017

Predvideno izplačilo sredstev na TRR glavnega partnerja: 23. februar 2018

Predvideno izplačilo sredstev na TRR partnerja: 2. marec 2018